Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów: 4,6371

Dane teleadresowe

 
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
NIP 865 257 24 59
REGON 384503002
Al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola

Godziny pracy:
Al. Jana Pawła II 25A - poniedziałek - piątek, godz. 7.00 - 15.00

Sekretariat
Pokój nr 403
Al. Jana Pawła II 25A
tel. 15 819 47 10
e-mail: sekretariat.scuw@stalowawola.pl


Rejestracja wniosków dotyczących PZP
Pokój nr 202
Al. Jana Pawła II 25A
tel. 15 819 47 49
e-mail: rejestracja.zp@stalowawola.pl

Rachunek bankowy dochody:
17 1020 4391 0000 6202 0196 0889

Rachunek bankowy wadia:
69 1020 4391 0000 6602 0196 0921

Rachunek bankowy zabezpieczenie należytego wykonania umów:
64 1020 4391 0000 6802 0196 0913

Danie do faktur VAT:
Nabywca: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 239 87 25
Odbiorca: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH AL. Jana Pawła II 25 A, 37-450 Stalowa Wola
 

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW STALOWOWOLSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Lp.

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

Imię i Nazwisko

Kontakt

e-mail

telefon

1.

SEKRETARIAT

Joanna Kurcz

sekretariat.scuw@stalowawola.pl

15 819 47 10

jkurcz@stalowawola.pl

2.

DYREKTOR

Danuta Bednarz

dbednarz@stalowawola.pl

15 819 47 14

dyrektor.scuw@stalowawola.pl

scuw@stalowawola.pl

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Balcerzak

ibalcerzak@stalowawola.pl

15 819 47 13

4.

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI, KADR I PŁAC

Damian Turek

kadry.scuw@stalowawola.pl

15 819 47 37

dturek@stalowawola.pl

5.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dariusz Hofman

dhofman@stalowawola.pl

15 819 47 42

6.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Grzegorz Madej

iod.scuw@stalowawola.pl

 

KADRY, PŁACE, KSIĘGOWOŚĆ

1.

Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli

Kadry

Katarzyna Ozimek

kozimek@stalowawola.pl

15  819 47 17

Płace

Katarzyna Ozimek

kozimek@stalowawola.pl

15  819 47 17

Księgowość

Anna Woźnicka

awoznicka@stalowawola.pl

15  819 47 30

2.

Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Wilczek

ewilczek@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Renata Żak

rzak@stalowawola.pl

15  819 47 27

Księgowość

Monika Brzozowska

mbrzozowska@stalowawola.pl

15  819 47 33

3.

Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Wilczek

ewilczek@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Elżbieta Stec

estec@stalowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Joanna Tabor

jotabor@stalowawola.pl

15  819 47 36

4.

Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli

Kadry

Joanna Jurkiewicz-Mikuła

jjurkiewiczmikula@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Renata Żak

rzak@stalowawola.pl

15  819 47 27

Księgowość

Ilona Szajowska

iszajowska@stalowawola.pl

15  819 47 34

 

.

Przedszkole Nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli

Kadry

Katarzyna Ozimek

kozimek@stalowawola.pl

15  819 47 17

Płace

Katarzyna Ozimek

kozimek@stalowawola.pl

15  819 47 17

Księgowość

Joanna Tabor

jotabor@stalowawola.pl

15  819 47 36

6.

Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli

Kadry

Anna Serafin-Gramek

aserafingramek@stalowawola.pl

15  819 47 18

Płace

Katarzyna Andrysiewicz

kandrysiewicz@stalowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Ilona Szajowska

iszajowska@stalowawola.pl

15  819 47 34

7.

Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli

Kadry

Joanna Jurkiewicz-Mikuła

jjurkiewiczmikula@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Katarzyna Andrysiewicz

kandrysiewicz@stalowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Monika Waśkiewicz

mwaskiewicz@stalowawola.pl

15  819 47 32

8.

Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Wilczek

ewilczek@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Zuzanna Zarzeczna

zzarzeczna@stalowawola.pl

15  819 47 24

Księgowość

Katarzyna Mazurek

kmazurek@stalowawola.pl

15  819 47 29

9.

Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Obierska

eobierska@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Agnieszka Wróblewska

awroblewska@stalowawola.pl

15  819 47 24

Księgowość

Danuta Guściora Jonak

 dguściorajonak@stalowawola.pl

15  819 47 32

10.

Przedszkole Nr 11 w Stalowej Woli

Kadry

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Księgowość

Aleksandra Syrek

asyrek@stalowawola.pl

15  819 47 29

11.

Przedszkole Integracyjne Nr 12 im. Jana Christiana Andersena w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Obierska

eobierska@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Anna Burdzy

aburdzy@stalowawola.pl

15  819 47 16

Księgowość

Alicja Wojtak

awojtak@stalowawola.pl

15  819 47 28

12.

Przedszkole Nr 15 w Stalowej Woli

Kadry

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Księgowość

Danuta Guściora Jonak

 dguściorajonak@stalowawola.pl

15  819 47 32

13.

Przedszkole Nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Wlczek

ewilczek@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Elżbieta Stec

estec@stalowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Monika Waśkiewicz

 mwaskiewicz@stalowawola.pl

15  819 47 32

14.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

Kadry

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Anna Dul

adul@stalowawola.pl

15  819 47 15

Księgowość

Monika Brzozowska

mbrzozowska@stalowawola.pl

15  819 47 33

15.

Publiczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Obierska

eobierska@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Elżbieta Stec

estec@staowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Ewelina Buwaj

ebuwaj@stalowawola.pl

15  819 47 33

16.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli

Kadry

Joanna Jurkiewicz-Mikuła

jjurkiewiczmikula@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Zuzanna Zarzeczna

zzarzeczna@stalowawola.pl

15  819 47 24

Księgowość

Beata Maziarz

bmaziarz@stalowawola.pl

15  819 47 28

17.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

Kadry

Justyna Adaszewska

jadaszewska@stalowawola.pl

15  819 47 18

Płace

Agnieszka Kozłowska

akozlowska@stalowawola.pl

15  819 47 27

Księgowość

Aleksandra Syrek

asyrek@stalowawola.pl

15  819 47 29

18.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli

Kadry

Katarzyna Ozimek

kozimek@stalowawola.pl

15  819 47 17

Płace

Katarzyna Ozimek

kozimek@staowawola.pl

15  819 47 17

Księgowość

Katarzyna Mazurek

kmazurek@stalowawola.pl

15  819 47 29

19.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli

Kadry

Paula Kuta

pkuta@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Agnieszka Kozłowska

akozlowska@stalowawola.pl

15  819 47 27

Księgowość

Anna Woźnicka

awoznicka@stalowawola.pl

15  819 47 30

20.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli

Kadry

Ewa Wilczek

ewilczek@stalowawola.pl

15  819 47 15

Płace

Katarzyna Andrysiewicz

kandrysiewicz@stalowawola.pl

15  819 47 25

Księgowość

Danuta Guściora-Jonak

dgusciorajonak@stalowawola.pl

15  819 47 32

21.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

Kadry

Anna Serafin-Gramek

aserafingramek@stalowawola.pl

15  819 47 18

Płace

Ewelina Kawęcka

 ekawęcka@staowawola.pl

15  819 47 16

Księgowość

Ilona Szajowska

iszajowska@stalowawola.pl

15  819 47 34

22.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

Kadry

Justyna Adaszewska

jadaszewska@stalowawola.pl

15  819 47 18

Płace

Agnieszka Wróblewska

awroblewska@stalowawola.pl

15  819 47 24

Księgowość

Alicja Wojtak

awojtak@stalowawola.pl

15  819 47 28

23.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Kadry

Paula Kuta

pkuta@stalowawola.pl

15  819 47 18

Płace

Renata Żak

rzak@stalowawola..pl

15  819 47 27

Księgowość

Joanna Tabor

jotabor@stalowawola.pl

15  819 47 36

24.

Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli

Kadry

Luiza Kunysz-Stec

lkunyszstec@stalowawola.pl

15  819 47 23

Płace

Luiza Kunysz-Stec

lkunyszstec@stalowawola.pl

15  819 47 23

Księgowość

Beata Maziarz

bmaziarz@stalowawola.pl

15  819 47 28

25.

Żłobek Miejski w Stalowej Woli

Kadry

Joanna Jurkiewicz-Mikuła

jjurkiewiczmikula@stalowawola.pl

15  819 47 19

Płace

Zuzanna Zarzeczna

zzarzeczna@stalowawola.pl

15  819 47 24

Księgowość

Ewelina Buwaj

ebuwaj@stalowawola.pl

15  819 47 33

26.

Żłobek Miejski Nr 3 w Stalowej Woli

Kadry

Luiza Kunysz-Stec

lkunyszstec@stalowawola.pl

15  819 47 23

Płace

Luiza Kunysz-Stec

lkunyszstec@stalowawola.pl

15  819 47 23

Księgowość

Agnieszka Pyć-Kaplita

apyckaplita@stalowawola.pl

15  819 47 23

27.

Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej

Kadry

Agnieszka Maksim

amaksim@stalowawola.pl

15  819 47 12

Płace

Małgorzata Jędruch

mjedruch@stalowawola.pl

15  819 47 26

Księgowość

Agnieszka Pyć-Kaplita

apyckaplita@stalowawola.pl

15  819 47 23

28.

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

Kadry

Agnieszka Maksim

amaksim@stalowawola.pl

15  819 47 12

Płace

Małgorzata Jędruch

mjedruch@stalowawola.pl

15  819 47 26

Księgowość

Irena Balcerzak

ibalcerzak@stalowawola.pl

15  819 47 13

29.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Kadry

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Płace

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Księgowość

Anna Klasińska

aklasinska@stalowawola.pl

15  819 47 22

   

 

30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Kadry

Joanna Paterek

jpaterek@stalowawola.pl

15  819 47 11

Płace

Ewa Tradyś-Pałka

etaradyspalka@stalowawola.pl

15  819 47 11

Księgowość

Katarzyna Foltarz

kfoltarz@stalowawola.pl

15  819 47 20

 

 

 

31.

Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli

Kadry

Agnieszka Maksim

amaksim@stalowawola.pl

15  819 47 12

Płace

Małgorzata Jędruch

mjedruch@stalowawola.pl

15  819 47 26

Księgowość

Barbara Grzywacz

bgrzywacz@stalowawola.pl

15  819 47 35

Katarzyna Paterek

kpaterek@stalowawola.pl

15  819 47 21

32.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli

Kadry

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Płace

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Księgowość

Katarzyna Foltarz

kfoltarz@stalowawola.pl

15  819 47 20

33.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Stalowej Woli

Kadry

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Płace

Patrycja Ciupak

pciupak@stalowawola.pl

15  819 47 22

Księgowość

Ewa Taradyś-Pałka

etaradyspalka@stalowawola.pl

15  819 47 11

34.

Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli

Kadry

Luiza Kunysz-Stec

lkunyszstec@stalowawola.pl

15  819 47 17

Płace

Ewelina Kawęcka

ekawecka@stalowawola.pl

15  819 47 16

Księgowość

Anna Woźnicka

awoznicka@stalowawola.pl

15  819 47 30

35. Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych Archiwista Karolina Grzeszczuk kgrzeszczuk@stalowawola.pl 15 819 47 17

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.

Rejestracja wniosków dotyczących PZP
Zapytania ofertowe

Elżbieta Misiak

rejestracja.zp@stalowawola.pl

15 819 47 49

emisiak@stalowawola.pl

2.

Zapytania ofertowe

Anna Burghardt

aburghardt@stalowawola.pl

15 819 47 38

3.

Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych

Rafał Kozłowski

rkozlowski@stalowawola.pl

15 819 47 43

4.

Zamówienia publiczne

Barbara Zielińska

bzielinska@stalowawola.pl

15 819 47 48

5.

Zamówienia publiczne

Rafał Kordyka

rkordyka@stalowawola.pl

15 819 47 44

6.

Zamówienia publiczne

Anna Buczek

abuczek@stalowawola.pl

15 819 47 44

7.

Zamówienia publiczne

Agata Mazur

amazur@stalowawola.pl

15 819 47 44

8.

Zamówienia publiczne

Dominika Reizer-Trojan

dreizertrojan@stalowawola.pl

15 819 47 47

9.

Zamówienia publiczne

Krzysztof Abratowski

kabratowski@stalowawola.pl

15 819 47 40

10. Zamówienia publiczne Anna Bełzak-Łoś abelzaklos@stalowawola.pl 15 819 47 44
11. Zapytania ofertowe Marek Sibiga msibiga@stalowawola.pl 15 819 47 46

12.

Zapytania ofertowe

Kamil Wiciński

kwicinski@stalowawola.pl

15 819 47 46

13. Zapytania ofertowe Dorota Wdowiak dwdowiak@stalowawola.pl 15 819 47 45
14. Zapytania ofertowe Agnieszka Gorczyca

agorczyca@stalowawola.pl

15 819 47 45
 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.10.2022
Data modyfikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Stańczak

Opcje strony

do góry